Alapítvány célja

A Tisza Volán Dolgozói Alapítvány célja

Az alapítvány elsődleges célja, hogy az alábbi közfeladatok teljesítésével hozzájáruljon a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez:

 • az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
 • szociális ellátások
 • kulturális szolgáltatás
 • sport ügyek

Az Alapítvány a felhasználható vagyonból a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységeit a felmerült igények figyelembe vételével, az alapítók és az adományozók segítségével látja el.

 • hozzájárul a sport támogatásához és a szabadidő hasznos eltöltéséhez
 • egyéni és csoportos üdültetést végez
 • támogatja a gyermeküdültetést és továbbtanulást
 • segélyben vagy járadékban részesíti a rászorulókat
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

A horgászatot kedvelőknek horgászegyesületi tagdíjak, horgászhely rendelkezésre bocsátásával lehetőséget biztosít a szabadidő nyugodt, természetes körülmények közötti eltöltéséhez.

Munkavállalók, nyugdíjasok és családtagjaik számára a bérelt és saját üdülők területén lehetőséget biztosít egészségmegőrző gyógyfürdőzéshez, pihenéshez.

Az alapítvány a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásáról kuratóriumi ülésen dönt.

Az alapítvány közhasznú tevékenységet folytat.

A kuratórium elnöke:

 • Varga Tibor

A kuratórium tagjai:

 • Tóth Anita
 • Szentmiklósi Imre